Tag Archives: Thiết kế bếp nhà hàng sau khi chuyển nhượng

Thiết kế bếp nhà hàng cho những nhà hàng chuyển nhượng lại – Bếp 36

Việc thiết kế bếp nhà hàng lại cho căn bếp nhà hàng mà bạn mới được sang nhượng cửa hàng cũng là điều mà có lẽ sẽ hơi đau đầu. Bạn không nên nghĩ rằng việc mình được chuyển nhượng như vậy thì chi phí sửa sang lại sẽ không cần bỏ thêm. Lúc này […]